Xerxes, spol. s r.o.
Xerxes, spol. s r.o.
Úterý, 19. 1. 2021

Galerie Pokladní systémy

Rozšířili jsme naši nabídku o pokladní systémy a turniketové systémy

(popis a podrobnosti o turniketových systémech najdete v samostatné sekci Turniketové systémy).

Tyto evidenční a vstupní systémy vhodně doplňují naši nabídku AV techniky pro různé druhy a typy instalací, ať už to jsou sportovní arény, stadiony, haly, lyžařské areály, bazény, aquaparky, koupaliště, muzea, galerie, knihovny, zoologické zahrady, budovy a areály veřejných i soukromých institucí, kancelářské budovy a jiné objekty. Znamená to, že v součastné době jsme schopni uspokojit více požadavků našich klientů najednou a nabídnout opravdu komplexní a kompletní řešení této problematiky.

Princip a koncepce

Prodej jednorázových, předplatných a věrnostních vstupů do konkrétních prostor, obsluhovaných pokladním systémem, nejčastěji propojeným i s turniketovým systémem.

Prodej jednorázových papírových vstupenek s čárovým kódem

Prodej se uskutečňuje na základě přednastavené hodnoty, kterou si uživatel může sám měnit. Po prodeji, zaplacení a vytištění vstupenky je návštěvník oprávněn ke vstupu. Vstup může být kontrolován fyzicky ostrahou nebo bezobslužně pomocí čteček a turniketů. Jednorázová vstupenka je průchodem znehodnocena, nelze ji předat někomu jinému. Lze upravit na tzv. anti pass back – který je ve dvou úrovních. První nastavení znamená, že musí nejprve odejít, pak může znovu vstoupit. Druhá varianta je časová – opakovaný průchod lze uskutečnit po nastaveném čase.

Prodej plastových permanentek, věrnostních karet apod.

Jde o obdobný prodej plastové karty s čárovým kódem nebo bezkontaktním snímáním. Umožňuje průchod do areálu dle nastavení – na časový úsek (týden, měsíc, rok) nebo na počet vstupů (1, 10, 20, 50, 100, …). Lze je využít i jako peněženku – karta nabitá penězi zajišťuje přesné zúčtování. Například je zabezpečeno neoprávněné účtování na úkor zákazníka, například obsluhou bufetu.

Popis HW

Pokladna

Pokladní místo pro prodej a dobíjení karty (permanentka, věrnostní atd.) je vybavené pro příjem hotovosti i možnost platby platebními kartami. Vlastní smlouvu s bankou o akceptaci karet si zákazník zajišťuje samostatně.

Platební místo pro prodej zboží se skládá z:

 • PC (notebooku)
 • čtečky karet
 • zapisovačky karet
 • zákaznického displeje
 • pokladní zásuvky
 • tiskárny čárového kódu

Identifikátor

 1. papírová vstupenka s čárovým kódem. Vzhled je možno měnit dle zadání. Omezení rozměrů je dané pouze typem použité tiskárny, případně materiálem pro tisk vstupenek.
 2. čipové hodinky pro jednorázový vstup, které lze využít i k otevírání šatních skříněk nebo k placení, například v bufetu.
 3. permanentní čipová karta, která může mít svou paměť. K unikátnímu číslu této karty se v systému přiřazuje počáteční kredit a pozdější „dobíjení“ a naopak se v systému budou „odpočítávat“ uskutečněné platby a evidovat aktuální stav kreditu.
 4. plastová vstupenka s předtištěným čárovým kódem (například VIP).

Čtečky vstupenek a karet

Čtečky používáme čipové – bezkontaktní na vzdálenost cca 10 cm, případně laserové (všesměrové) pro čtení vstupenek s čárovými kódy.

Popis SW

Centrum systému

Centrum systému jsou vlastní SW aplikace, které udržují informace o prodaných vstupenkách, kartách, výšce kreditu pro každou kartu, informace o dobíjení kreditu karty a informace o čerpání kreditu z každé karty. SW aplikace jsou instalovány přímo v pokladně (PC, notebook), v případě většího, síťového provedení na serveru.

Jednotlivé pokladny mohou i nemusí být navzájem propojeny, informace lze přenášet pomocí internetu nebo USB klíče.

SW pokladna

 • Pokladní SW je koncipován jako otevřený, variabilní, s možností úprav dle požadavku konečného uživatele. Základem je programovací prostředí dot.net s jednoduchou zapamatovatelnou strukturou. SW umožňuje zadávání pokladních míst, pokladní obsluhy a přidělení přístupových práv (pokladní, vedoucí, manažer, ředitel, majitel, administrátor a podobně).
 • Administrátor systému si může měnit veškeré běžné operace, jako výše vstupného, přidávat (odebírat) typy vstupného, přidávat a odebírat pokladní obsluhu. Uzávěrky jsou standardního formátu s možnými úpravami dle potřeb koncového uživatele.
 • Statistické výstupy – lze definovat základní výstupy jako návštěvnost, obraty apod. Na přání lze dobudovat prakticky jakýkoliv statistický výstup, dle potřeb koncového uživatele.
 • Pokladní SW je připraven pro akceptaci CZK, EUR, dále pak prodej na fakturu, prodej přes zvýhodněné bonusové tickety, platba hotově nebo kartou.
 • V základním provedení je systém nastaven pro klasický PC i notebook, na přání lze systém upravit a dovybavit i o dotykový monitor.
 • Databáze - databázový systém MS-SQL Server tvoří pozadí celé aplikace, uchovává strukturovaná data včetně vzájemných vztahů mezi nimi a udržuje jejich konzistenci a integritu. Využívá uložené procedury pro získání informací pro vyúčtování, statistiky, uložení událostí na terminálech, kreditu permanentky a dalších dat, pro případně požadované individuální výstupy. Procedury se také starají se o přidávaní údajů do databáze a o jejich aktualizaci.
 • Bufet - do systému lze zapracovat i prodej v bufetu, či restauraci a to prostřednictvím čipů nebo předplacené permanentky. Vyhodnocení a zúčtování se děje na konci pobytu na základě délky pobytu a konkrétní útraty.
XerXes, spol. s r.o.
© 2006–2021 Aleš Krupička