Xerxes

Docházkové systémy

Přístupový a docházkový systém – obecný popis funkcí

 • Docházkový systém umožňuje registraci procházejících, zadávání, mazání karet, možnost výstupu ve statistice.
 • Docházkový terminál umožňuje zadávat až 10 druhů příchodů a odchodů.
 • Všechny tyto průchody se registrují a jsou na výpise jednotlivých osob.
 • SW docházkového systému umožňuje přechod do mzdového programu, dále sledování vlastní docházky bez možnosti oprav, toto právo má pouze nadřízený.
 • Sledování je také možné formou vzdáleného internetového přístupu.
 • Vyhodnocovací programy ADS DOCHÁZKA a APS PŘÍSTUPY jsou určeny pro operační systém MS-Windows. Oba slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází a pro poskytování komplexních informací o jednotlivých uživatelích jejich pohybu ve střežených zónách a nastavování parametrů oprávnění.
 • Program ADS DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.
 • Využíváním programu ADS DOCHÁZKA v napojení na systém ACS je dosaženo omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno, prostřednictvím elektronického zpracování údajů, časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.
 • Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti, včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.
 • Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd.)
 • Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat, nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.
 • Systém je otevřený, lze do budoucna doplňovat o další moduly, např. stravování, elektronická peněženka, bonusy a podobně.
 • Veškerá nastavení a komplexní zpracování docházkových dat umožňuje software pracující pod operačním systémem MS-Windows. Veškerá nastavení systému ACS a komplexní zpracování docházkových dat umožňuje software ADS pracující pod operačním systémem MS-Windows.

Základní charakteristika programu ADS

 • Informace o pohybu osob, nastavování parametrů přístupových oprávnění
 • Databáze čteček (docházkových a přístupových terminálů) s definováním individuálních přístupových práv a časových omezení operací u každé z nich
 • Možnost nastavení individuálních důvodů přerušení pracovní doby
 • Definice případného automatického ukončení operace – v určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při uplynutí délky denního úvazku….. atd.
 • Možnost automatického pokračování a opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená….. atd.)
 • Definování časové složky mzdy, do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • Seznam směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • Možnost automatického rozdělení operace u pružné pracovní doby
 • Číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupiny zaměstnanců nebo individuální pro jednotlivé zaměstnance
 • Typy kalendářů pro jednosměnný i vícesměnný provoz
 • Inteligentní rozpoznávání odpracované směny
 • Průvodce vytváření kalendáře pro zjednodušení práce
 • Databáze zaměstnanců s jejich základními identifikačními údaji
 • Import seznamu identifikačních médií a seznamu zaměstnanců z textového souboru
 • Možnost rozdělení zaměstnanců do jednotlivých docházkových terminálů
 • Databáze identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům
 • Komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční
 • Možnost manuálního vkládání operací docházky z počítače (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • Grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • Grafické zobrazení docházky pro skupinu pracovníků za zvolený den s možností přehledné editace
 • Propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • Editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • Možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (budova, závod, středisko, oddělení….. atd.)
 • Evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • Systém sledování přesčasů – rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat…. atd.
 • Zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálu
 • Zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence a náhrad) za zvolené období
 • Manažer výstupních sestav – vytváření vlastních sestav a exportů
 • Komunikace  modemem se vzdáleným pracovištěm
 • Monitorování přítomnosti zaměstnance aktuálně nebo zpětně s možností zobrazení fotografie
 • Sledování pobytu pracovníků v jednotlivých objektech firmy
 • Možnost automatické synchronizace dat se speciálním mzdovým programem
 • Komunikace s nadřazenými systémy (mzdová a účetní agenda)

HW doplňky a příslušenství

Docházkový systém může být doplněn o různá hardwareová zařízení typu:

 • vstupní a výstupní turniket
 • polykač karet, nebo jiných identifikačních médií
 • automatická pokladna
 • naváděcí zábradlí
 • automatická/mechanická branka
 • automatické/mechanické otočné dveře
 • elektronický zámek/kování křídlových dveří s čtečkou čipů
 • čtečky různých druhů identifikačních médií
 • systém pultu ručního ovládání z recepce, vrátnice….. atd.
 • systém dálkového ovládání

Docházkový systém může pracovat s různými druhy identifikačních médií:

 • karty s tištěným EAN
 • karty s tištěným QR kódem
 • karty s magnetickým proužkem
 • karty s kontaktním, nebo bezkontaktním čipem
 • přívěsky s kontaktním, nebo bezkontaktním čipem
 • náramky s bezkontaktním čipem
 • systém čtení údajů ze smartphonu
 • systém čtení biometrických údajů
 • systém čtení krevního řečiště

zde pro vás připravujeme fotogalerii s referencemi – již brzy