Xerxes

Pokladní systémy

Jako součást našich přístupových systémů vyvíjíme a dodáváme univerzální pokladní systém, sloužící pro prodej vstupného pro různé druhy sportovišť, jako například fotbalové arény, zimní stadiony, sportovní haly, lyžařské areály/vleky, aquaparky, koupaliště a bazény, relaxační wellness studia a solária, ale i pro jiné objekty – muzea, galerie, zoologické zahrady, horské dráhy a jiné atrakce atd.. Součástí je prodej doplňkového sortimentu, skladové hospodářství, rezervační systém, internetový předprodej, EET, výstupy do účetnictví, nástroje GDPR…atd..

SW modul R2S je modulární komplexní pokladní a ekonomický systém, který byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností z praxe, při řešení mnoha různých požadavků našich zákazníků a v současné době zajišťuje úplné odbavení návštěvníka v hlídaném prostoru a návaznou agendu daného provozu.

Obsahuje programové SW moduly: prodej vstupného, prodej doplňkového sortimentu, skladové hospodářství, klientské účty, adresáře, přímé rezervace, webové rezervace, předprodej, bonusové body, elektronická pošta, poukazy, předplatné, instruktoři, přístupový systém, různé statistické sestavy, řízení a synchronizací dat mezi jednotlivými pracovišti, EET, výstupy do účetnictví, nástroje GDPR, výstup dat na externí zobrazovací zařízení…atd..

Základní vlastnosti v bodech:

 • přímý prodej nebo na vrub klientského účtu podle propracovaných pravidel s možností definovat způsoby úhrad (hotovost, platební karta, faktura, bonus, voucher, klubové členství, předplatné…atd.)
 • systém účtů, jejichž chování je odvozeno od správcem definovaných profilů účtů – slevy na prodejní položky či kategorie
 • podpora prodeje zboží přes EAN (obsluha klientských karet s EAN stejnou čtečkou)
 • rychlý prodej jednotlivé položky za hotové bez nutnosti zakládat účet, rychlé filtrování prodejních položek, podpora PLU
 • možnost přepnutí zobrazení prodávaných položek mezi tabulkovým a dlaždicovým zobrazením včetně fotografie produktu
 • integrace modulu bezhotovostní platební brány GoPay
 • transparentní elektronická evidence tržeb (EET), agenda GDPR a její vazba na adresář
 • skladová evidence v množstevním i finančním vyjádření
 • podpora více skladů a inventury skladů
 • podpora prodeje složených skladových položek (sestav zboží)
 • kategorizace prodejních položek, která slouží pro lepší orientaci při prodeji a pro výkaznictví ve výstupních sestavách
 • neomezený počet prodejních cen pro každou položku
 • prodejní ceny proměnné v čase – možnost volně definovat časové intervaly po minutách, takzvané happy hours a podobně
 • automatické generování číselných řad hotovostních a klientských účtů podle definovaných šablon
 • integrovaný recepční rezervační systém s možností jednoduchých rezervací (např. tenisový kurt) či rezervací do vypisovaných lekcí (například skupinový aerobic)
 • online modul webových rezervací R2SWeb s recepčním rozhraním integrovaným přímo do R2S
 • přihlašování obsluhy do směny, sledování hotovosti v kase a sledování odvodů tržeb
 • základní sestavy pro sledování finančních toků, prodejů, směn, skladu, klientských účtů a desítky dalších
 • tiskové sestavy prodejů, finanční, směn, skladů, klientských účtů, rezervací atd., které poskytují odpovědi na otázky o historii chodu centra. Různé sestavy obsahují vždy jiným způsobem vybraná a agregovaná data posbíraná provozem systému.
 • možnost exportu libovolné sestavy do PDF, Wordu či Excelu
 • propracovaný systém práv pro různé úrovně přihlášených uživatelů
 • pokročilé uživatelské prostředí s dynamickým rozložením panelů
 • grafická indikace akcí na řízených objektech
 • možnost jednoduché lokalizace do cizího jazyka, každý uživatel může mít nastaven jiný jazyk uživatelského rozhraní. Aktuálně v češtině, slovenštině a angličtině
 • podpora dotykových displejů pro jednoduché odbavení klienta obsluhou
 • podpora zákaznického displeje, pokladní stvrzenkové tiskárny a pokladní zásuvky
 • podpora informačního LED panelu, nebo LCD monitoru pro zákazníky
 • podpora různých typů čteček elektronických medií (RFID, i-Button, EAN, QR…atd.)
 • možnost synchronizace dat mezi více centry jednoho provozovatele
 • přístupový systém s podporou inteligentních turniketů pro bezobslužný vstup a výstup s kontrolou přesčasu a pro dveře s elektronickými zámky
 • systém šatních skříněk s čipovým zámkem. Verze on-line i off-line.
 • možnost různých identifikačních médií (čipové karty, přívěsky, náramky, papírové vstupenky a termovstupenky…atd.)
 • řízené ovládání světel v halách, tělocvičnách, na kurtech…atd.. Příklad: klient se dostaví na rezervovaný čas tělocvičny/ kurtu a obsluha převede rezervaci na akci a řídící jednotka (okamžitě, nebo se začátkem následujícího turnusu) spustí světla na předem předplacenou dobu.

Speciálně pro solária:

 • fronta klientů na každém soláriu s možností odbavit čekajícího klienta přednostně
 • řízené spínání a vypínání solárií, možnost nastavit typickou dobu opalování, maximální dobu aktivace, minimální a maximální dobu opalování, automatické zapnutí po uplynutí doby aktivace, dobu přípravy, dobu dochlazení, symbol pro vyčištění, minimální nutnou dobu pro vyčištění
 • evidence až 6 parametrů provozních hodin s upozorněním na překročení zadaného limitu, agenda servisních záznamů
 • individuální nastavení velikosti a barev indikátoru solária, možnost zobrazení fotografie solária

Koncepce:

Architektura systému klient – server využívá databázový server Post-greSQL. To zaručuje značnou variabilitu a datovou robustnost systému. Data jsou uložena lokálně v centru a výpadkem internetu není tudíž ovlivněna funkčnost systému. Systém lze provozovat pomocí tzv. manažerské licence na dálku přes internet. To je užitečné zejména pro manažery při práci se sestavami a pro koncepční řízení z kanceláře mimo centrum. K systému nabízíme službu synchronizací dat klientských účtů mezi centry jednoho provozovatele. Základní aplikace R2S zajišťuje agendu prodejního místa. Prodejních míst může být v rámci jednoho centra neomezený počet, přičemž každé prodejní místo je konfigurováno individuálně.

Doplňkový program R2SSwitcher komunikuje s řídicími jednotkami pro spínání zařízení (světla, solária atp.). Systém je navržen tak, že je možno ovládat neomezený počet řídicích jednotek z různých počítačů. Je tím zajištěna dokonalá variabilita v rozsáhlých centrech, kde je možno logicky oddělit jednotlivé sekce i podle řízení.

Speciálně pro řízení solárií byla pro vyšší bezpečnost klientů vyvinuta autonomní řídicí jednotka s propracovaným firmware. Řízení probíhá tak, že program R2SSwitcher naprogramuje řídicí jednotku na určitou dobu a ta potom již plně autonomně ovládá proces opalování. Po uplynutí nastavené doby solárium zhasne i bez komunikace s řídicím počítačem.

 

Stručný popis nadstavbových modulů:

Modul stálí klienti/zákazníci – na klientský účet je možno opakovaně skládat depozita (elektronická peněženka), ze kterých je podle propracovaných pravidel čerpáno. Kromě toho si může klient zakoupit jedno či více klientských předplatných – například vstup do centra na 1 měsíc zdarma. K jednomu klientskému účtu je možno přiřadit neomezený počet elektronických klíčů. Jako elektronické klíče lze použít bezkontaktní media, jako například čipová karta, přívěsek, nebo náramek, kontaktní čipy i-Button, nebo karty, nebo papírové, jednorázové vstupenky s EAN, případně QR kódem.

Modul webové rezervace – klienti se mohou do systému registrovat a vytvářet si rezervace na příslušná období, hřiště, kurty, události, lekce…atd..

Modul poukazů – zadávání číselných řad poukazů do systému, absolutní kontrola nad prodejem a uplatňováním voucherů. Vouchery mohou mít platnost ve dnech nebo měsících od prodeje, nebo lze jejich platnost omezit globálně v rámci jedné série (časově omezené akce).

Modul pošta – rozesílání hromadných emailů filtrované skupině klientů přímo ze systému. Můžete jednoduše oslovit cílovou skupinu klientů a informovat je o novinkách nebo připravovaných akcí. Velice silným nástrojem je zabudované propojení s agendou poukazů, kdy si můžete jednoduchým filtrem zobrazit klienty, podle požadovaných parametrů a těmto klientům hromadně odeslat email, například se slevovým poukazem. Každý klient pak obdrží email s unikátním čárovým kódem. Náš systém samozřejmě pohlídá to, že každý kód jde uplatnit pouze jednou na předem danou slevu, a to v celé síti Vašich poboček.

Modul bonus – velice propracovaná agenda umožňuje načítání bonusových bodů při nákupu podle zvolených položek, nebo kumulované výše úhrady na klientův účet. Při dostatečném množství bonusových bodů na klientově účtu pak umožňuje čerpání bonusů za nasbírané body. Bonusem může být absolutní či procentuální sleva při dalších nákupech.